Alternate Text

ITTA Projesi Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri kapsamında desteklenen “Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi ” proje açılış lansmanı 1 Mart 2018’de TÜBİTAK Marmara Teknoket yeni İdari ve Kuluçka Binası’nda gerçekleştirildi. Projede Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya ve Slovenya ülkelerinden çeşitli Teknopark ve Kuluçka Merkezleri proje ortağı, TUBİTAK Marmara Teknokent ise proje yürütücüsü olarak katkı sağlayacaktır.

Proje kapsamında teknoloji transfer alanında yetişmiş uzman ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Teknoloji transferinin yetkin ellere teslim edilmesi amacıyla kurulacak olan Teknoloji Transfer Akademisi teknoloji alanında eğitim verilmesinin yanı sıra bu alana yönelen uzmanlara iş garantisi sağlayacaktır.

28 Şubat 2018 tarihinde Türkiye’de ilk toplantı gerçekleştirilmiş olup, proje 3 yıl suresince devam edecek ve proje ortağı diğer ülkelerde de faaliyetler gerçekleştirilecektir. Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim alacak olan öğrenciler Avrupa’nın çeşitli Teknokent ve Kuluçka Merkezlerini yakından tanıyıp, teknoloji transfer uzmanı olarak görev alarak ve bu sektörde öncü olacaklardır.