Uluslararası Teknoloji Transfer Programı 2018

Uluslararası Teknoloji Transfer Programı

21 Ekim 2018 - 26 Ekim 2018

TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. koordinatörlüğünde yürütülen Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisi projesi kapsamında, Ar-Ge ve İnovasyon sektöründe nitelikli ara insan gücü yetiştirmek ve istihdam etmek amacıyla Uluslararası Teknoloji Transfer Akademisine öğrenci alınacaktır.

Projede Bulgaristan, Hırvatistan, Polonya ve Slovenya ülkelerinden çeşitli teknopark ve kuluçka Merkezleri proje ortağı, MARTEK ise proje yürütücüsü olarak katkı sağlayacaktır.

Ar-Ge Yönetimi 21 Ekim 2018 - 26 Ekim 2018 Türkiye

Ar-Ge Yönetimi

Temel Ar-Ge ve İnovasyon tanımları ve çeşitlerinin incelenmesi ve teknolojik yönetimle bağlantısının anlaşılması. Kurum çalışanlarına bireysel ve kurumsal problemleri çözümlemeleri için gerekli olan teknikleri gerçek hayattan örneklerle aktarmak ve kendi alanlarında bu bilgileri uygulamalarını sağlamaktır.

İnovasyon Eğitimi 21 Ekim 2018 - 26 Ekim 2018 Türkiye

İnovasyon Eğitimi

Yönetici seviyesindeki çalışanların; inovasyonun strateji, boyut ve değişim sürecinin gerçekleştirilmesi konusundaki farkındalıklarının sağlanması, ayrıca personelin öngörülen inovasyonla uyumu, lider ve yöneticilerin çeşitli aşamaların basamaklarını görmeleri ve kendi yetkinliklerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Teknoloji Transfer Eğitimi 21 Ekim 2018 - 26 Ekim 2018 Türkiye

Teknoloji Transfer Eğitimi

Bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak, beceri, bilgi, teknoloji, üretim yöntemi ve olanakları aktarılmasını içerir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin daha geniş kitlelere ulaştırmak ve böylece gelişmelerin hızlanarak sürmesini sağlamaktır.

Girişimcilik Eğitimi 21 Ekim 2018 - 26 Ekim 2018 Türkiye

Girişimcilik Eğitimi

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile verilir. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenmektedir.

Pazarlama Eğitimi 21 Ekim 2018 - 26 Ekim 2018 Türkiye

Pazarlama Eğitimi

Çalışanlara kendilerini ve yeteneklerini fark etmeleri, müşterileri tanıma ve analiz etmeleri, müşterilerinde güven yaratmaları, müşterilerini anlama ve ihtiyaçlarına cevap verebilmeleri ve müşterilerini satın alma eylemine nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin kilit noktalarının neler olduğu sunulmaktadır. Teorik bilginin gerçeklerle desteklendiği, bilginin beceriye dönüşmesine katkı sağlanması temel amacı oluşturmaktadır.

Dış Ticaret Eğitimi 21 Ekim 2018 - 26 Ekim 2018 Türkiye

Dış Ticaret Eğitimi

Sektörün dış ticaret alanında çalışan yetişmiş ve yetişmekte olan elemanların dış ticaret alanında kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun düzenlenmesi, yeniliklerin takibi konularında kendilerini yetiştirerek, alanlarında uzmanlaşmak isteyen kişilerin yetiştirildiği bir programdır.

Ar-Ge Mevzuat, Vergi Mevzuatı ve Teşvikler ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler Eğitimi 01 Kasım 2018 - 30 Kasım 2018 Bulgaristan

Ar-Ge Mevzuat, Vergi Mevzuatı ve Teşvikler ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler Eğitimi

Bölgede uygulan mevzuatları, kullanılan vergi mevzuatlarını ve verilen teşvikleri detaylı biçimde kanun ve yönetmeliklere göre faydalı biçimde aktarmaktadır.

Sektörel Bilgi Ve Analizi 01 Kasım 2018 - 30 Kasım 2018 Bulgaristan

Sektörel Bilgi Ve Analizi

Sektörel analiz incelemelerinde genel ekonominin ardından sektör analizi gerçekleştirilerek sektörün karlılığı ve gelecek beklentisinin ne yönde olacağını bilmek adına, sektörel bilgi ve analizin nasıl yapılacağı gösteren kapsamlı bir eğitimi amaçlamaktadır.

İş Geliştirme ve İş Analizi 01 Kasım 2018 - 30 Kasım 2018 Bulgaristan

İş Geliştirme ve İş Analizi

Firmalarda yeni iş kolları oluşturma, yeni müşteriler bulma ve gerçekçi projeler üreterek bunları hayata geçirme alanlarındaki problemlere etkin çözümler bulmak ve kurumsal performansı arttırmak amaçlanmaktadır.

Ticarileştirme ve Markalaşma Eğitimi 01 Kasım 2018 - 30 Kasım 2018 Bulgaristan

Ticarileştirme ve Markalaşma Eğitimi

Yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği profesyonel bir hizmet anlayışı ile sunan ve bunların yaygınlaşması için mücadele eden sosyal bir yapıyı en doğru şekilde aktarmayı ve Marka değerlerini koruma altına almaya yarayan konuları katılımcılara iletmektir.

Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları ile ilgili Mevzuat ve Uygulamaları Eğitimi 01 Kasım 2018 - 30 Kasım 2018 Bulgaristan

Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları ile ilgili Mevzuat ve Uygulamaları Eğitimi

Türkiye sınırları içerisinde patent, faydalı model, endüstriyel tasarımlar ve marka ile ilgili tüm sınai haklar, tescil ve kayıt işlemleri, Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Sınai Haklar (Patent, Marka, Endüstriyel Tasarım), Fikri Haklar ve bu hakların korunma amaçları gibi konularda Mevzuatlar kapsamında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Projeler Eğitimi 01 Şubat 2019 - 28 Şubat 2019 Slovenya

Ulusal ve Uluslararası Projeler Eğitimi

Düzenlenen eğitimde projeler için gerekli proje hazırlık aşamaları ve proje hazırlama teknikleri anlatılarak farklı fon kuruluşlarının projelerine başvuru yapma imkânı sağlayacak temel bilgiler sağlanacaktır. Proje Hazırlama Eğitimi sonunda katılımcılar proje olgusu ile tanışacaklar, bu alanda kariyer hedefleyen katılımcıların proje hazırlama ve uygulama süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Firma/Proje Eşleştirme ve Organizasyon 01 Şubat 2019 - 28 Şubat 2019 Slovenya

Firma/Proje Eşleştirme ve Organizasyon

Yapılan ve başvurulan projelerin sonucu doğrultusunda eğitimcilerimizi kendi sektörleri ve hedeflerine uygun firma eşleştirmesi yapılarak destek vermeyi amaçlamaktadır.

Bütçe Yönetimi 01 Nisan 2019 - 30 Nisan 2019 Slovenya

Bütçe Yönetimi

Şirketler, firmalar ve kurumlar tarafından hazırlanan bir bütçenin sıfırdan nasıl hazırlanması gerektiği, ana kuralları, bütçe hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler, bütçe çeşitleri gibi temel bilgilerin verilmesi hakkında bir eğitimi kapsamaktadır.

Tasarım Düşünme ve Yaratıcılık 01 Şubat 2019 - 28 Şubat 2019 Slovenya

Tasarım Düşünme ve Yaratıcılık

Tasarım odaklı düşünme, inovasyon fırsatları yakalamak, yeni ürün veya hizmet süreçleri oluşturmak, mevcut süreçleri iyileştirmek, problemleri farklı bakış açıları ile çözmek için yaratıcı fikirler geliştirilmesine yarayan bir yöntemdir. Yeni nesil tüketiciler yaşamlarını kolaylaştıran, hayat akışlarına katma değerli çözüm sağlayan, çözüm aradıkları ihtiyaçlarını proaktif bir şekilde öngören marka ve ürünlere ihtiyaç duyma hefleri doğrultusunda eğitim amaçlanmaktadır.

Şirket Kurulumu Eğitimi 01 Nisan 2019 - 30 Nisan 2019 Polonya

Şirket Kurulumu Eğitimi

Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından yürütülecek girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi. Fikirlerinin projelendirilmesi, pazarlama, hukuk ve idari işlemler gibi konularda danışmanlık, eğitim vb. hizmetler verilmesi şeklinde amaçlanmaktadır.

İş Modeli Eğitimi 01 Nisan 2019 - 30 Nisan 2019 Polonya

İş Modeli Eğitimi

Yeni bir iş kurulması esnasında iş fikrinden iş modeli oluşturma, kanvas iş modeli, 9 iş bloğu, iş modeli inovasyonu, mevcut iş modelini doğrulama, bu modele bağlı iş faaliyetleri tasarlama ve iş planı hazırlama yöntemi katılımcılara aktarılmaktadır.

Proje Yönetimi Eğitimi 01 Nisan 2019 - 30 Nisan 2019 Polonya

Proje Yönetimi Eğitimi

Proje Yönetimi eğitimi sayesinde katılımcılar, alandaki  uzmanlıktan yararlanarak, uluslararası anlamda kabul görmüş metodolojileri tanıyacak, proje yönetim süreçlerini, standartlarını, kontrolü ve takibi hakkında gerekli bilgilere sahip olacak ve yetkinlik sahibi Proje Yönetimi Profesyonelleri olma konusunda eğitim amaçlanmaktadır.

Koçluk ve Mentörlük Eğitimi 01 Nisan 2019 - 30 Nisan 2019 Poland

Koçluk ve Mentörlük Eğitimi

Mentorluk ve Koçluk deneyim aktarmak üzere kurulan bir öğrenme ortaklığı aynı zamanda bir liderlik modelidir. Bu eğitimin amacı katılımcılara mentorluk üzerine temel kavramları, yetkinliklerini ve temel becerilerini kazandırmak ve aynı zamanda da mentorları ve koçları konunun etik, pratik ve uygulama boyutundaki sürecine hazırlamaktır.

İş Hukuku Eğitimi 01 Nisan 2019 - 30 Nisan 2019 Polonya

İş Hukuku Eğitimi

İş Hukukunun uygulamasına her kademede katılan profesyonellere ve bu alanda çalışmak isteyenlere, özellikle uygulamada sıkça karşılaşılan problemlere yönelik derinlemesine bilgi sağlayarak İş Hukukunun etkinliğine ve alandaki donanımlı insan gücüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İletişim ve Etkileşim Teknikleri 01 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 Hırvatistan

İletişim ve Etkileşim Teknikleri

Öğrencinin iletişim becerilerini geliştirerek, onların sağlıklı insan ilişkileri ve iletişim yaşantıları kazanmalarına katkıda bulunmaktır. İletişime İlişkin temel kavramları, iletişimin özellikleri ve ilkelerini, iletişimin gerektirdiği kuramsal bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi 01 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 Hırvatistan

Sunum Hazırlama Teknikleri Eğitimi

İkna gücü ön planda olan, amaca uygun etkin ve güçlü bir sunun hazırlanmasını, ele aldığımız konu ile en düzgün ve yalın biçimde dinleyicinin ihtiyacı arasındaki bağlantı notlarını bularak, dinleyicileri eyleme geçirecek sunumlar hazırlamayı planlamaktadır.

Ekip Yönetimi ve Organizasyonu Eğitimi 01 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 Hırvatistan

Ekip Yönetimi ve Organizasyonu Eğitimi

Etkinlik planlama ve etkinlik  organizasyonuna ilişkin yenilikçi yaklaşım teknikleri öğrenirken, iş dünyasında karşılaşabilecekleri etkinlik ve organizasyonlara ilişkin sorunlar karşısında çözüm odaklı ve fonksiyonel bakış açılarını geliştirmelerini, bununla birlikte kurumların toplantıları, fuar katılımı, iç-dış faaliyet, tanıtım, eğitim organizasyonları, lansman toplantıları vb etkinliklerinin ve etkinlik süreçlerinin yönetilmesi konusunda bilgi ve beceri sahibi olabilmelerini hedeflemektedir.

Ulusal ve Uluslararası Ticaret Eğitimi 01 Eylül 2017 - 01 Ekim 2017 Türkiye

Ulusal ve Uluslararası Ticaret Eğitimi

Bu eğitim içeriği hazırlanma aşamasındadır.

Network Eğitimi 01 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 Hırvatistan

Network Eğitimi

Bu eğitim içeriği hazırlanma aşamasındadır.

Ulusal ve Uluslararası Organizasyon Eğitimi 01 Haziran 2019 - 30 Haziran 2019 Hırvatistan

Ulusal ve Uluslararası Organizasyon Eğitimi

Bu eğitim içeriği hazırlanma aşamasındadır.