Alternate Text

Uluslararası Teknoloji Transferi Programı Eğitim Süreçleri ve Eğitim Konuları

Eğitim Süresi 13 ay’dır;

- 2 Ay Uzaktan Eğitim

- 1 Hafta Türkiye’de Yüz Yüze Eğitim

- 1 Hafta Bulgaristan’da Yüz Yüze Eğitim

- 1 Hafta Polonya’da Yüz Yüze Eğitim

- 1 Hafta Hırvatistan’da Yüz Yüze Eğitim

- 1 Hafta Slovenya’da Yüz Yüze Eğitim

- 3 Ay Teknopark Stajı

- 2 Ay Ar-Ge Firma Stajı

- 2 Ay TTO Stajı

- 1 Ay OSB Stajı

- 1 Ay Performans ve Değerlendirme

- 3 Hafta İstihdam


Eğitim Konuları 

1) Ar-Ge Yönetimi

2) İnovasyon Yönetimi

3) Teknoloji Transferi

4) Girişimcilik

5) Pazarlama

6) Ulusal ve Uluslararası Ticaret

7) Ar-Ge Mevzuat,  Vergi Mevzuatı ve Teşvikler ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler.

8) Sektörel Bilgi ve Analiz

9) İş Geliştirme ve İş Analizi

10) Ticarileştirme ve Markalaşma

11) Fikri Sınai ve Mülkiyet Hakları ile ilgili Mevzuat ve Uygulamalar

12) Ulusal ve Uluslararası Projeler

13) Firma/Proje Eşleştirme ve Organizasyon

14) Bütçe Yönetimi

15) Tasarım Düşünme ve Yaratıcılık 

16) Şirket Kurulumu

17) İş Modeli 

18) Proje Yönetimi

19) Koçluk ve Mentörlük

20) İş Hukuku

21) Piyasa ve Etki Eden Faktörler

22) İletişim ve Etkileşim Teknikleri 

23) Sunum Hazırlama Teknikleri

24) Ekip yönetimi ve Organizasyonu